Stowarzyszenie Czermno – założenia

Stowarzyszenie Czermno – założenia

STOWARZYSZENIE CZERMNO- GRÓD CZERWIEŃ CZERMNO 1, 22-630 TYSZOWCE NIP: 9212031576     Stowarzyszenie powstało w 2015 roku. Celem jego działania jest : Pomoc społeczna i charytatywna Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy Budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego Ochrona praw kobiet Działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Upowszechnianie…

Read More