Konkurs na logo

Konkurs na logo

Regulamin konkursu na logo Stowarzyszenia ”Czermno-Gród Czerwień” Organizatorzy: Stowarzyszenie „ Czermno-Gród Czerwień ” Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tyszowcach Cel konkursu: Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej i kulturowej. Uczestnicy konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13 -16 lat; 16 – 19 lat . Przeznaczenia znaku: Do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. LOGO będzie elementem Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia „ Czermno-Gród Czerwień” Wykorzystywany będzie m.in.: podczas krajowych i międzynarodowych imprez turystycznych, na plakatach, drukach wydawniczych, materiałach promocyjnych, będzie rozpoznawalny i niepowtarzalny. Uwagi szczegółowe: Praca konkursowa musi…

Read More

Stowarzyszenie Czermno – założenia

Stowarzyszenie Czermno – założenia

STOWARZYSZENIE CZERMNO- GRÓD CZERWIEŃ CZERMNO 1, 22-630 TYSZOWCE NIP: 9212031576     Stowarzyszenie powstało w 2015 roku. Celem jego działania jest : Pomoc społeczna i charytatywna Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy Budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego Ochrona praw kobiet Działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Upowszechnianie…

Read More