Stowarzyszenie Czermno – założenia

logo czerwien

STOWARZYSZENIE CZERMNO- GRÓD CZERWIEŃ

CZERMNO 1, 22-630 TYSZOWCE

NIP: 9212031576


 

 

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku. Celem jego działania jest :

 1. Pomoc społeczna i charytatywna
 2. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej
 3. Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych
 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 5. Budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego
 6. Ochrona praw kobiet
 7. Działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 8. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska
 10. Działalność na rzecz rozwoju promocji oraz szeroko rozumianej turystyki i agroturystyki
 11. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka
 12. Promocja i organizacja wolontariatu oraz przeciwdziałanie patologii społecznej
 13. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy
 14. Prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych

 

 

W roku 2016 pozyskało fundusze z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach programu „ Lubelskie Lokalnie -Mikrodotacje FIO” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 4600,00 złotych na projekt pod tytułem” GRODY CZERWIEŃSKIE DZIŚ I WCZORAJ OD WSPÓŁCZESNOŚCI DO HISTORII- POMOC W STARCIE”.

Projekt dotyczy wyposażenia stowarzyszenia w zaplecze administracyjne do funkcjonowania.

W ramach projektu powstanie również strona internetowa dzięki której będzie mogło promować nasz region i informować o ciekawych wydarzeniach i kolejnych odkryciach. Głównym motywem działania jest ochrona dóbr kultury na terenie gminy Tyszowce i podtrzymywanie tradycji lokalnych. Projekt ten to pierwsza cegiełka i podwaliny pod kolejne pomysły i projekty w celu aktywizacji lokalnej społeczności i promocji i rozwoju gminy Tyszowce.


 

Related posts